კლინიკა ბემონი

კლინიკა ბემონი არის კერძო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს ადიქტიური ქცევებისა და დაავადებების პრევენციას და მკურნალობას. კლინიკა მუშაობს 1993 წლიდან და ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულ პირებს უწევს სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას, როგორც სტაციონარულად, ისე ამბულატორიულად. მკურნალობისა და ადრეული რეაბილიტაციის პროგრამა გულისხმობს გამოკვლევას, კონსულტირებას, დეტოქსიკაციას, ინდივიდუალურ და ოჯახურ ფსიქოთერაპიას, რეციდივის პრევენციას, ხანგრძლივ მზრუნველობას და ინფორმირებას დაავადებაზე და გამოჯანმრთელებაზე.

ვინაიდან არ არსებობს მკურნალობის ერთი, უნივერსალური მეთოდი, კლინიკა, კლინიკური და მიკროსოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით, იყენებს სხვადასხვა მიდგომემებს, აფასებს მკურნალობის ეფექტურობას და შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, მუდმივად აუმჯობესებს მკურნალობის მეთოდებს.

კლინიკაში მუშაობენ ნარკოლოგიის სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე ექიმები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და მედდები.

ყოველწლიურად კლინიკა, საშუალოდ, 400 ადამიანს უწევს სამკურნალო და საკონსულტაციო მომსახურებას.