საინფორმაციო კამპანია

იყავი ნამდვილი

გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობისა (UNICEF Georgia) და საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონის” მიერ ხორციელდება  საინფორმაციო კამპანია: “იყავი ნამდვილი”.

შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე 1 დეკემბერი 2013

გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის (UNICEF Georgia), აღმოსავლეთ-დასავლეთის შიდსის ფონდის (AFEW, Netherlands), პოემუსისა და საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონის”

„მოზარდები, აივ ტესტირება და კანონმდებლობა“

გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობისა (UNICEF Georgia) და საზოგადოებრივი გაერთიანება „ბემონის“ ორგანიზებით, 2013 წლის 3 ოქტომბერს, ჩატარდა კონფერენცია თემაზე

“იყავი ჯანმრთელობის გამავრცელებელი!“ –საინფორმაციო კამპანია ჯანსაღი ქცევის პოპულარიზაციისთვის ახალგაზრდებს შორის

თბილისი. 1 ივლისი, 2013 წ. – ახალგაზრდებს და მოზარდებს შორის ჯანსაღი და უსაფრთხო ქცევის პოპულარიზაციის მიზნით დაიწყო საინფორმაციო კამპანია საქართველოს შვიდ ქალაქში: თბილისში,

123